MET informacije na ovim Web stranicama obezbeđuje SMATSA doo.

MET informacije na ovim Web stranicama su
METAR Redovni meteorološki izveštaj za aerodrom u obliku METAR ključa propisanog od strane Svetske meteorološke organizacije.
TAF Prognoza za aerodrom u obliku TAF ključa propisanog od strane Svetske meteorološke organizacije.
AIRMET Informacija koja se odnosi na javljanje ili očekivano javljanje određenih en-route meteoroloških pojava koje mogu uticati na bezbednost operacija vazduhoplova na malim visinama, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti.
SIGMET Informacija koja se odnosi na javljanje ili očekivano javljanje određenih en-route meteoroloških pojava koje mogu uticati na bezbednost operacija vazduhoplova, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti.
GAMET Prognoza za oblast za letove na malim visinama za oblast informisanja u letu, u skraćenom otvorenom tekstu za koji se koriste odobrene ICAO skraćenice i numeričke vrednosti.
SWL Chart Karta značajnog vremena (male visine) koja se priprema kao kombinacija prognoza SIGWX pojava i prognoza visinskog vetra i temperature.

Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.